Ik ben pas sinds kort weer woonachtig in Nederland. Na 44 jaar in den vreemde’ gaat het Nederlands niet zó makkelijk maar langzamerhand krijg ik er toch weer plezier in. Mijn excuses als het volgende wat houterig klinkt. U kunt ook een Engelse vertaling van deze pagina lezen.

Over mij

Ik ben geboren in Utrecht in 1958 and toen ik als veertienjarige jongen met mijn ouders in Engeland ging wonen had ik mijn hele leven in Utrecht doorgebracht. In Engeland maakte ik de middelbare school af en enkele jaren later ben ik naar Australië vertrokken waar ik een kunstopleiding heb gevolgd en een PhD behaalde.

Na 25 jaar gewerkt te hebben als kunstenaar en de kost verdiend te hebben door bij een universiteit les te geven heb ik de kunst en de academie de rug toegekeerd en ben ik omgeschoold tot therapeut en geestelijk verzorger. Ik werkte in Melbourne onder andere in een ziekenhuis gespecialiseerd in kanker en schreef daarover een boek, I Am Here : Stories from a Cancer Ward (Scribe 2016), dat zowel in Australië als in het Verenigd Koninkrijk goed ontvangen werdt.

Nu woon ik weer in Utrecht maar aangezien mijn Australische opleiding niet herkent wordt en ik me zonder een Nederlandse Masters niet kan registreren als geestelijk verzorger volg ik nu bij de Vrije Universiteit in Amsterdam een Master of Theology (Spiritual Care).

Het recht om te sterven

Ik ben al vele jaren geïnteresseerd in de dood en het lot van mensen die, al dan niet door een ziekte, van en door het leven lijden en die geen pijnlijke dood willen meemaken. Ik vind dat mensen die niet langer willen leven het recht moeten hebben om op een waardige en pijnloze manier te sterven. Dit moet mogelijk zijn met medische hulp als dit gewenst is, maar ook onder eigen regie. Bovendien zou het het niet strafbaar moeten zijn om iemand te helpen bij het sterven als iemand hier uitdrukkelijk om vraagt. Wel vind ik dat iemand die wil sterven verantwoordelijk is om niet op een gewelddadige manier een einde aan hun leven to maken daar dit voor hun naasten een traumatische ervaring zou betekenen.

In Australië was ik lid van Exit Internationaal, de organisatie van Philip Nitschke en was ik ook werkzaam voor Exit als vrijwilliger, als Melbourne Chapter Leader en in 2015 als National Coordinator. In Nederland ben ik lid van de NVVE en Coöperatie Laatste Wil.

Stervensbegeleiding

Ik heb in Australië vaak begeleiding en zorg kunnen geven bij levenseinde vragen en mensen geholpen met denken en praten over levenseinde kwesties. Ook in hier in Nederland kan ik, voorzover dit wettelijk is toegestaan, advies en begeleiding geven aan mensen die er behoefte aan hebben. Dit kan zijn omdat U voor de een of andere reden niet meer wil leven, of juist omdat U niet wilt sterven - ook mensen die het het leven moeilijk vinden kan ik begeleiden.

Voor veel mensen is betekenis in leven én dood belangrijk maar ik denk niet dat men hierbij gebaat is met in het geloven in goden of een god dus is mijn aanpak geheel seculier. Ik werk dus het liefst samen met mensen die niet gelovig zijn, ook niet in Buddhisme of andere alternatieve’ religieuze overtuigingen.

Kontakt

Ik kunt mij bellen 0657457430 om een afspraak to maken voor kennismakings gesprek. Ik ben ook bereikbaar via email en Facebook: facebook.com/johkla.

Kosten

Een eventueel honorarium voor mijn werk laat ik aan U over maar dit is niet verplicht. Alleen reiskosten en andere onkosten worden in rekening gebracht. Helaas kan de verzekering U hierbij niet helpen aangezien mijn Australische opleiding niet erkent wordt in Nederland en ik me dus (nog) niet kan registreren als geestelijk verzorger. Ik hoop eind 2018 geregistreerd te zijn - mits het me lukt de opleiding Master of Theology (Spiritual Care) bij de Vrije Universiteit in Amsterdam succesvol af te maken!

Went U mij success?

Johannes Klabbers