Saturday, December 9, 2017

That old rascal Basho is quite good in Dutch.

Listen :

Een oude vijver.
Een kikker springt erin.
Het geluid van water.


Tuesday, December 5, 2017
Sunday, December 10, 2017